ПРОЗИВАЛКИ IВАН-БАЛАБАНКатегории Усна Народна Творчiсть ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Iван-балабан Усе в носi колупа. Колупає, колупає, Бо ума зовсiм не має.
ПРОЗИВАЛКИ IВАН-БАЛАБАН