<< Главная страница

НАРОДНИЙ ЕПОС ДУМА ПРО МАРУСЮ БОГУСЛАВКУКатегории Усна Народна Творчiсть ()Ў ./ 12 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/12class/

Оригинал Що на Чорному морi, На каменi бiленькому, Там стояла темниця кам'яная. Що у тiй-то темницi пробувало сiмсот козакiв, Бiдних невольникiв. То вони тридцять лiт у неволi пробувають, Божого свiту, сонця праведного у вiчi собi не видають. То до ïх дiвка-бранка, Маруся, попiвна Богуславка, Приходжає, Словами промовляє: Гей, козаки, Ви, бiднiï невольники! Угадайте, що в нашiй землi християнськiй за день тепера? Що тодi бiднi невольники зачували, Дiвку-бранку, Марусю, попiвну Богуславку, По рiчах познавали, Словами промовляли: Гей, дiвко-бранко, Марусю, попiвно Богуславко! Почiм ми можем знати, Що в нашiй землi християнськiй за день тепера? Що тридцять лiт у неволi пробуваєм, Божого свiту, сонця праведного у вiчi собi не видаєм, То ми не можемо знати, Що в нашiй землi християнськiй за день тепера. Тодi дiвка-бранка, Маруся, попiвна Богуславка, Теє зачуває, До козакiв словами промовляє: Ой, козаки, Ви, бiднiï невольники! Що сьогоднi у нашiй землi християнськiй великодная субота, А завтра святий празник, роковий день великдень. То тодi тi козаки теє зачували, Бiлим лицем до сироï землi припадали, Дiвку бранку, Марусю, попiвну Богуславку, Кляли-проклинали: Та бодай ти, дiвко-бранко, Марусю, попiвно Богуславко, Щастя й долi собi не мала, Я Як ти нам святий празник, роковий день великдень сказала! То тодi дiвка-бранка, Маруся, попiвна Богуславка, Теє зачувала. Словами промовляла: 0й, козаки, Ви, бiднiï невольникиi Та не лайте мене, не проклинайте, Бо як буде наш пан турецький до мечетi вiд'ïжджати, То буде менi, дiвцi-бранцi, Марусi, попiвнi Богуславцi, На руки ключi вiддавати; То буду я до темницi приходжати, Темницю вiдмикати, Вас всiх, бiдних невольникiв, на волю випускати. То на святий празник, роковий день великдень, Став пан турецький до мечетi вiд'ïжджати, Став дiвцi-бранцi, Марусi, попiвнi Богуславцi, На руки ключi вiддавати. Тодi дiвка-бранка, Маруся, попiвна Богуславка, Добре дбає,— До темницi приходжає, Темницю вiдмикає, Всiх козакiв, Бiдних невольникiв, На волю випускає I словами промовляє: Ой, козаки, Ви, бiднiï невольники! Кажу я вам, добре дбайте, В городи християнськi утiкайте, Тiльки, прошу я вас, одного города Богуслава не минайте, Моєму батьку й матерi знати давайте: Та нехай мiй батько добре дбає, Грунтiв, великих маєткiв нехай не збуває, Великих скарбiв не збирає, Та нехай мене, дiвки-бранки, Марусi, попiвни Богуславки, 3 неволi не викупає, Бо вже я потурчилась, побусурменилась Для роскошi турецькоï, Для лакомства нещасного! Ой визволи, може, нас, всiх бiдних невольникiв 3 тяжкоï неволi, 3 вiри бусурменськоï, На яснi зорi, На тихi води, У край веселий, У мир хрещений! Вислухай, боже, у просьбах щирих, У нещасних молитвах Нас, бiдних невольникiв!
НАРОДНИЙ ЕПОС ДУМА ПРО МАРУСЮ БОГУСЛАВКУ


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация