<< Главная страница

НАРОДНА ДРАМА ВОДIННЯ КОЗИКатегории Усна Народна Творчiсть ()Ў ./ 12 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/12class/

Оригинал Збираються хлопцi в однiй хатi, роблять козу — одягають на хлопця кожуха вовною наверх — i ходять з хати в хату на своєму кутку села. Один бiжить уперед: — Дядьку, пустiть козу в хату! — Холоду напустите! Та й хата маленька! — Та й наша коза маленька — в щiлину влiзе. Тодi вже всi гуртом входять в хату: — Добрий вечiр, дядьку! Го—го—го, коза, Го—го-го, сiра, Де шкури дiла? На солi з'ïла, Шкура дешева, А сiль дорога. То в тому сельцi Всi люди стрiльцi Встрелили козютку У праве вушко! Пуць, коза впала. Да й хвiст задрала. (Коза падає.) Три куска сала, Щоб коза встала. Устань, козютко. Розвеселися, По цьому двору, По господару. Де коза ногою, Там жито копою. Де коза рогом, Там жито стогом. Господар iде, Коляду несе: Мiрочку жита. Щоб коза сита. Мiрочку гречки На варенички. Мiрочку пшеницi На паляницi. Мiрочку вiвса, Да й колядка вся! Добрий вєчiр! Будьте здоровi, З празником! За iншим сценарiєм у сценi—обрядi беруть участь, крiм Кози, Дiд, Циган, Лiкар, Солдат, Мiхоноша. Нарубки водять Козу, спiваючи проте, як на Козу напав вовк i вона пропа­ла, ïï оживив Мiхоноша. Коза вклоняється господарям, i вони ïï щедро обда­ровують. Потiм десь береться заєць i лає Козу, пропонує ïй взяти серпок, накосити сiна i нагодувати дiток. Далi спiвається про те, що в тому сiльцi {називається село) всi люди стрiльцi, хочуть Козу вбити. Коза заявляє, що нiкого не боïться, окрiм сивого Дiда. Дiд б'є Козу, та падає. Дiд тужить i кличе Лiкаря. Замiсть Лiкаря вбiгає Циган. Дiдi Циган вiтаються, розпитують один одного. Дiд хоче продати мертву Козу, вони торгуються за неï, курять тютюн i чхають, далi б'ються. ïх розбороняє Солдат. На­рештi приходить Лiкар. Дiд розпитує, де Лiкар учився, той вiдповiдає, що в Пiтерi, Дiд недочуває i перепитує: Каже, що застудився на холодному вiтерi? На цьому недочуваннi побудований увесь комiчний дiалог. Лiкар говорить, що Козу треба зарiзать, i тягне ïï за шкiру, пробує рiзати дерев'яним ножем. Музика грає гопак. Коза встає i танцює. Всi спiвають: Вставай, коза, вставай, сiра. Хазяïн iде, ковбасу несе, Пшеничний млинець. На цьому кiнець. Господар хати частує Козу, Дiда, Цигана, Лiкаря i всiх учасникiв вистави. Водiння кози — У рiзних регiонах iснують своï варiанти цiєï сценки-iгриша, своï слова i рiзнi дiйовi особи. Тут подається за вид.: Календарно—обрядовi пiснi//Народна творчiсть.— К..: Днiпро,
НАРОДНА ДРАМА ВОДIННЯ КОЗИ


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация