<< Главная страница

ЛЕГЕНДИ, ПЕРЕКАЗИ, БУВАЛЬЩИНИ КОШОВИЙ IВАН СIРКОКатегории Усна Народна Творчiсть ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Давно, дуже давно це було, ще за запорожцiв та за кошового Сiрка. Пройшло чимало рокiв, як жив Сiрко, i хоч його не стало, а слава його не пройшла, не пропала. Вiн був на ворогiв страшний i немилостивий, а для християн — напроти, був дуже добрий. Одного разу запорожцi пiшли з Сiрком у похiд, а татари прочули про те та зразу й набiгли на Сiч, та й почали там хазяйнувати. Як хотiли, так i хазяйнували: усiх православних християн забрали та й повели в полон. Женуть ïх, а вони, бiднi, не хочуть йти та плачуть, та ридають так, що аж земля стогне. А татари на плач не зважають та нагайками ïх пiдганяють. Якось прочув про те кошовий Сiрко. Зараз i кинувсь з козаками в погоню за татарами християн визволяти. Та летить, як птиця! Добiг близько до татар, та баче, що ïх багато дуже, а козакiв дуже мало, i давай хитриться: спинив свого коня та й гукнув до козакiв: — А стiйте, братця, пiдождiть, не ворушiться! Тi спинились, стоять, не ворушаться. Вiн тодi скочив з коня, дав його другому козаковi, а сам — кувирдь! — та й зробився хортом i побiг до татар. Татари бачать — хорт, та красивий такий, дуже сподобавсь вiн ïм. Узяли вони його, нагодували, приручили до себе. А як стали тi татари оддихати, то той хорт поробив ïм таке, що вони всi поснули. Тодi вiн назад, до козакiв, та знов — кувирдь! — i знову зробивсь чоловiком. Кинувсь тодi з козаками на татар, усiх ïх вирубав, а християн вернув назад, на городи. Християни дуже подякували Сiрковi та й пiшли собi додому щасливо...
ЛЕГЕНДИ, ПЕРЕКАЗИ, БУВАЛЬЩИНИ КОШОВИЙ IВАН СIРКО


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация